Ziyaretçi
Sayfa
206
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve
üçünün (kişinin)
geri bırakılan
*
hatta
dar gelmişti
*
başlarına
dünya
rağmen
genişliğine
ve sıkıldıkça sıkılmış
onların
canları
ve anlamışlardı
olmadığını
*
bir çare
Allahtan
*
başka
yine kendisinden
sonra
tevbesini kabul buyurdu
onların
tevbe etsinler
çünkü
Allah
O
tevbeyi çok kabul eden
çok esirgeyendir
Ey
kimseler
inanan(lar)
korkun
Allah'tan
ve olun
beraber
doğrularla
onlara yakışmaz
*
halkının
Medine
ve kimselerin
onların çevresinden
bedevi Araplardan
*
geri kalmaları
*
Elçisinden
*
Allah'ın
ve
kaygısına düşmeleri
kendi canlarının
onun canından önce
*
böyledir
çünkü
yoktur ki
onların çekmeleri
bir susuzluk
ve yoktur ki
bir yorgunluk
ve yoktur ki
bir açlık
yolunda
*
Allah
ve yoktur ki
ayak basmaları
bir yere
öfkelendirecek
kâfirleri
ve yoktur ki
sağlamaları
düşman karşısında
*
bir başarı
mutlaka
yazıl(masın)
kendileri için
onunla
bir amel
salih
şüphesiz
Allah
zayi etmez
ecirlerini
iyilik edenlerin
harcamaları
ve yoktur ki
sarfettikeri
bir masraf
küçük
ve
büyük
ve yoktur ki
bir geçmeleri
vadiyi
mutlaka
yazı(lmasın)
onların lehine
onları mükafatlandırması için
Allah'ın
en güzeliyle
şeylerin
oldukları
yapıyorlar
۞
ve değillerdi
inananlar
*
sefere çıkacak
hepsi toptan
gerekmez mi?
geri kalmaları
her
*
kabileden
içlerinden
bir cemaatin
iyice öğrenmek için
dini
*
ve uyarmaları için
kavimlerine
zaman
dönüp geldikleri
onlara
belki
sakınırlar diye