Sayfa
21
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve dediler
olun ki
Yahudi
veya
hıristiyan
doğru yolu bulasınız
de ki
bilakis (uyarız)
milletine (dinine)
İbrahim'in
hanif
O değildi
*
ortak koşanlardan
*
deyin
inandık
Allah'a
ve şeye
indirilen
bize
ve şeye
indirilen
İbrahim'e
*
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve torunlarına
ve şeye
verilen
Musa'ya
ve Îsa'ya
ve şeye
verilen
peygamberlere
Rablerinden
*
ayırım yapmayız
*
arasında
hiçbiri
onların
ve biz
O'na
teslim olanlarız
eğer
iman ederlerse
gibi
sizin iman ettiğiniz
*
ona
elbette
doğru yolu bulmuş olurlar
eğer
dönerlerse
mutlaka
onlar
içine
anlaşmazlık (düşerler)
onlara karşı sana yeter
Allah
ve O
işitendir
bilendir
boyası (ile boyan)
Allah'ın
ve kimdir
daha güzeli
Allah'tan
*
boyası
ve biz ancak
O'na
kulluk ederiz
söyle (onlara)
bizimle tartışıyor musunuz?
hakkında
Allah
O iken
bizim de Rabbimiz
sizin de Rabbiniz
bizimdir
bizim yaptıklarımız
sizindir
sizin yaptıklarınız
ve biz
O'na
gönülden bağlananlarız
yoksa
söylüyor(mu)sunuz
şüphesiz
İbrahim
ve İsma'il
ve İshak
ve Ya'kub
ve torunlarının
olduklarını
yahudi
yahut
hıristiyan
de ki
siz mi
daha iyi bilirsiniz
yoksa
Allah (mı)
ve kimdir
daha zalim
kimseden
gizleyen
şahitliği
yanında bulunan
tarafından
Allah
ve değildir
Allah
gafil
yaptıklarınızdan
*
İşte onlar
bir ümmetti
ki
gelip geçti
onlarındır
şeyler
kazandıkları
ve sizindir
şeyler
sizin kazandıklarınız
sorulmazsınız
*
şeylerden
oldukları
onların yapıyor
۞