Ziyaretçi
Sayfa
213
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
de ki
var mıdır?
sizin ortak koştuklarınızdan
*
bir kimse
ilk kez gerçekleştirip
yaratma işini
sonra
yeniden diriltecek
de ki
Allah
ilk kez gerçekleştirip
yaratma işini
sonra
yeniden diriltir
artık nasıl?
çevriliyorsunuz
de ki
var mıdır?
sizin ortak koştuklarınızdan
*
bir kimse
iletecek
hakka
*
de ki
Allah
iletir
hakka
kimse mi?
ileten
hakka
*
daha lâyıktır
uyulmaya
*
yoksa kimse mi?
doğru yolu bulamayan
*
dışında
kendisi yöneltilmesi
*
ne oluyor
size
nasıl
hüküm veriyorsunuz
ve
uymamaktadır
onların çoğu
başkasına
zandan
şüphesiz
zan ise
kazandırmaz
*
gerçek açısından
*
bir şey
şüphesiz
Allah
bilmektedir
şeyleri
onların yaptıkları
ve
değildir
bu
Kur'an
uydurulmuş
*
başkası tarafından
*
Allah'tandır
ve ancak
doğrulayıcıdır
arasındakini
*
iki eli
ve açıklayıcıdır
Kitab'ı
şüphe yoktur
*
onda
Rabbi'ndendir
*
alemlerin
yoksa
diyorlar
O'nu kendisi uydurdu
de ki
getirin
bir sure
onun benzeri
ve çağırın
gücünüz yeteni
*
başka
*
Allah'tan
eğer
iseniz
doğru sözlü
hayır
yalanladılar
şeyi
kavrayamadıkları
*
ilmini
ve
kendilerine gelmeyen
yorumu
böyle
yalanlamışlardı
kimseler de
onlardan önceki(ler)
*
bir bak
nasıl
olduğuna
sonlarının
zalimlerin
ve içlerinde vardır
kimse
iman eden
ona
ve içlerinde vardır
kimse
iman etmeyen de
*
ona
ve Rabbin
daha iyi bilir
bozguncuları
ve eğer
seni yalanlarlarsa
de ki
banadır
benim yaptığım
ve sizedir
sizin yaptığınız
siz
uzaksınız
benim yaptığımdan
*
ve ben de
uzağım
sizin yaptıklarınızdan
*
içlerinde vardır
kimseler
dinleyenler
seni
sen
duyurabilecek misin?
sağırlara
üstelik
akıl etmiyorlarsa
*
*