Ziyaretçi
Sayfa
232
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Ey kavmim
sizi musibete uğratmasın
*
bana karşı gelmeniz
isabet edenin
*
benzerinin
şeylerin
başlarına gelen
kavminin
Nuh
yahut
kavminin
Hud
veya
kavminin
Salih
ve değildir
kavmi
Lut
sizden
uzak
ve bağışlanma dileyin
Rabbinizden
sonra
tevbe edin
O'na
gerçekten
benim Rabbim
çok rahmet edendir
çok sevendir
dediler ki
Ey Şuayb
biz anlamıyoruz
*
çoğunu
şeylerin
senin söylediğin
ve biz
seni görüyoruz
içimizde
güçsüz
şayet
yakın çevren olmasaydı
seni taşlardık
ve yoktur
senin
bize karşı
bir üstünlüğün
dedi ki
Ey kavmim
yakın çevrem
daha mı üstündür
sizce
Allahtan
*
onu bıraktınız
arkanızda
sırt dönerek
şüphesiz
Rabbim
şeyleri
yaptıklarınız
kuşatmıştır
Ey kavmim
yapın
imkanınızın elverdiğini
*
ben de
yapıyorum
yakında
bileceksiniz
kime
geleceğini
azabın
aşağılatıcı
ve kimin
o
yalancı olduğunu
gözetleyin
ben de
sizinle birlikte
gözetliyorum
ne zaman ki
gelince
emrimiz
kurtardık
Şuayb'ı
ve kimseleri
iman eden(leri)
onunla birlikte
bir rahmetle
tarafımızdan
ve aldı
kimseleri
zulmeden(leri)
bir çığlık
ve kaldılar
yurtlarında
*
diz çökmüç olarak
sanki
hiç yaşamamışlardı
*
orada
iyi bilin ki
uzaklaştırıldı
Medyen (halkı)
gibi
uzaklaştırıldığı
Semud (halkı)
ve andolsun
gönderdik
Musa'yı
ayetlerimizle
ve bir belgeyle
apaçık
Firavun'a
*
ve adamlarına
onlar uydular
buyruğuna
Firavun'un
ve değildi
buyruğu
Firavun'un
doğruya yöneltici