Ziyaretçi
Sayfa
233
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
öncülük ederek
kavmine
günü
kıyamet
sürükler
ateşe
ne fena
bir yerdir
vardıkları yer
onlar uğratıldılar
burada
*
lanete
ve gününde
kıyamet
ne kötü
bir bağıştır
verilen bu bağış
işte bu
haberlerindendir
*
o şehirlerin
anlattıklarımız
sana
onlardan bazıları
ayaktadırlar
(bazıları ise) tamamen silinmiştir
biz onlara zulmetmedik
*
ama
onlar zulmettiler
kendilerine
sağlayamadı
*
kendilerine
onların ilahları
taptıkları
*
başka
*
Allah'tan
hiç bir
şey
ne zaman ki
gelince
emri
Rabbinin
bir işe yaramadı
artırmaktan
başka
kayıplarını
işte böyledir
yakalaması
Rabbinin
zaman
yakaladığı
şehirleri
ve o
zulmeden
şüphesiz
O'nun yakalaması
pek acı
pek şiddetlidir
şüphesiz
vardır
bunda
ibret
kimse için
korkan
azabından
ahiret
işte O
bir gündür
toplanacağı
onda
insanların
ve O
bir gündür
herkesin tanık olacağı
ve
biz onu geciktirmeyiz
ancak
süreye kadar
belirli
O gün
gelince
konuşamaz
*
hiç kimse
dışında
O'nun izni
onlardan kimi
bedbahtttır
(kimi de) mutludur
kimseler
*
bedbaht olan(lar)
içindedirler
ateş
onların vardır
orada
korkunç çığlıkları
ve inlemeleri
onlar sürekli kalıcıdırlar
orada
durdukça
*
gökler
ve yer
dışında
kimseler
diledikleri
Rabbinin
şüphesiz
Rabbin
yapandır
dilediğini
*
۞
ve
kimseler
mutlu olan(lar)
içindedirler
cennet
onlar sürekli kalıcıdırlar
orada
durdukça
*
gökler
ve yer
dışında
diledikleri
*
Rabbinin
bir lütuftur
olmaksızın
kesinti