Ziyaretçi
Sayfa
24
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
demeyin
*
kimselere
öldürülen
yolunda
*
Allah
ölüdürler
bilakis
onlar diridirler
ama
olmazsınız
siz farkında
andolsun sizi imtihan edeceğiz
şeylerle
(gibi)
korku
ve açlık
ve noksanlığı
mallarınızın
*
ve canlarınızın
ve ürünlerinizin
ve müjdele
sabredenleri
onlar ki
zaman
onlara eriştiği
bir bela
derler
şüphesiz biz
Allah içiniz
ve şüphesiz biz
O'na
döneceğiz
İşte
hep onlar içindir
bağışlamalar
Rablerinden
*
ve rahmet
ve işte
onlardır
doğru yolu bulanlar
۞
şüphesiz
Safa
ve Merve
nişanlarındandır
*
Allah'ın
kim
hacceder
Ev'i
ya da
ömre yaparsa
yoktur
hiçbir günah
kendisine
tavaf etmesinde
*
onları
ve kim
kendiliğinden yaparsa
bir iyilik
şüphesiz
Allah
karşılığını verir
(yaptığını) bilir
doğrusu
kimseler
gizleyen
şeyleri
indirdiğimiz
açık delillerden
*
ve hidayeti
sonra
*
biz açıkça belirttikten
*
insanlara
Kitapta
*
işte onlara
la'net eder
Allah
ve la'net eder
bütün la'net edebilenler
ancak hariç
(kimseler)
tevbe edip
uslananlar
ve (gerçeği) açıklayanlar
işte onlar
tevbelerini kabul ederim
onların
çünkü ben
tevbeyi çok kabul edenim
çok esirgeyenim
doğrusu
kimseler
inkar edip te
ölen
ve onlar
kafir olarak
işte
onların üstünedir
la'neti
Allah'ın
ve meleklerin
ve insanların
tüm
ebedi kalırlar
(la'net) içinde
hafifletilmez
*
onlardan
azab;
ve yoktur
onlara
gözetme
Tanrınız
Tanrı'dır
bir tek
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
Rahman'dır
Rahim'dir