Ziyaretçi
Sayfa
249
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 13, Er-Rad (Rad)
Elif Lam Mim Ra
şunlar
ayetleridir
Kitabın
indirilen
*
sana
Rabbinden
*
haktır
ve fakat
çoğu
insanların
inanmazlar
*
Allah
odur ki
yükseltti
gökleri
olmadan
bir direk
görebileceğiniz
sonra
istiva etti
üzerine
Arş
ve boyun eğdirdi
güneşi
ve ay'ı
her biri
akıp gitmektedir
bir süre için
belirli
düzenliyor
işi(ni)
açıklıyor
ayerleri
böylece
karşılaşacağınıza
Rabbinizle
kesin olarak inanırsınız
ve O'dur
ki
uzattı
arzı
ve var etti
orada
sabit dağlar
ve ırmaklar
ve
her
meyvadan
yarattı
orada
çift (erkek-dişi)
iki
örter
geceyi
gündüz(ün üzerine)
şüphesiz
bunda
*
ayetler vardır
bir toplum için
düşünen
ve (vardır)
arzda
kıt'alar
birbirine komşu
ve bağlar(ı vardır)
üzüm
*
ve ekinler
ve hurmalıklar
çatallı
ve olmadan
çatalı
(bunların hepsi) sulanır
su ile
bir
ama üstün yaparız
birbirini
üzerine
diğerinin
ürünlerinde
*
şüphesiz
bunda
*
ayetler vardır
bir toplum için
aklını kullanan
۞
eğer
şaşacaksan
şaşmak lazım
onların şu sözlerine
zaman mı?
biz olduğumuz
toprak
gerçekten biz mi?
içinde (olacağız)
bir yaratılış
yeniden
işte onlar
kimselerdir
inkar eden(lerdir)
Rablerini
ve onlar (bulunanlardır)
halkalar
boyunlarında
*
ve onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
sürekli kalacaklardır