Sayfa
250
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve senden acele istiyorlar
kötülüğü
önce
iyilikten
ve oysa
gelip geçti
onlardan önce
*
benzerleri
ve şüphesiz
Rabbin
sahibidir
mağfiret
insanlar için
karşı
zulümlerine
ve şüphesiz
Rabbinin
pek çetindir
azabı
ve diyorlar ki
kimseler
inkar eden(ler)
değil miydi?
indirmeli
ona
bir ayet
Rabbinden
*
şüphesiz
sen
bir uyarıcısın
ve hepsi için vardır
toplumun
bir yol göstericisi
Allah
bilir
neyi
yüklendiğini
her
dişinin
ve neyi
eksilttiğini
rahimlerin
ve neyi
artırdığını
ve her
şey
onun yanında
bir ölçü iledir
(O) bilendir
gizliyi
ve aşikareyi
büyüktür
yücedir
birdir
aranızdan
kimse
gizleyen
sözü
ve kimse
açık (söyleyen)
onu
ve kimse
o
gizlenendir
geceleyin
ve görünendir
gündüzün
O(insa)nın vardır
izleyenler
önünden
*
*
ve
arkasından
onu korurlar
emrinden
*
Allah'ın
şüphesiz
Allah
(durumlarını) değiştirmez
*
bir milet
*
sürece
değiştirmediği
kendi (durumlarını)
*
zaman
istediği
Allah
bir kavme
kötülük
artık yoktur
geri çevirecek
onu
zaten yoktur
onların
O'ndan başka
*
koruyucuları
*
O'dur
size gösteren
*
şimşeği
korku
ve umud içinde
ve yapan
bulutları
ağır (yüklü)
ve tesbih ederler
gök gürültüsü
onun övgüsüyle
ve melekler
korkusundan
*
ve gönderir
yıldırımlar
çarpar
onlarla
kimseyi
dilediği
ve onlar
tartışmaktadırlar
hakkında
Allah
ve O'nun
pek çetindir
tuzağı (cezası)