Sayfa
257
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dediler ki
onlara
elçileri
değiliz
biz (de)
başka bir şey
insandan
sizin gibi
fakat
Allah
lutfeder
kimseye
*
dilediği
kullarından
*
yoktur
imkanımız
bizim
size getiremeye
*
bir delil
olmadan
izni
Allah'ın
ve
Allah'a
dayansınlar
inananlar
neden?
biz
dayanmayalım
*
Allah'a
*
elbette
bize göstermişken
yollarımızı
ve katlanırız
bize yaptığınız eziyetlere
*
*
ve
Allah'a
dayansınlar
tevekkül edenler
dediler ki
kimseler
inkar eden(ler)
elçilerine
ya sizi mutlaka çıkarırız
yurdumuzdan
*
ya da
dönersiniz
bizim dinimize
*
şöyle vahyetti
onlara
Rableri
mutlaka helak edeceğiz
zalimleri
ve sizi yerleştireceğiz
o yere
onların ardından
*
bu
içindir
korkan
makamımdan
ve korkan içindir
tehdidimden
fetih istediler
ve perişan oldu
her
zorba
inatçı
ardından da
*
cehennem
kendisine içirilir
bir suy
*
irin (gibi)
onu yutmağa çalışır
fakat
geçiremez
boğazından
ve ona geldiği halde
ölüm
her
*
yandan
ve yine
o
ölemez
bunun ardından
*
bir azab
kaba
durumu
kimselerin
inkar eden(lerin)
Rablerini
işleri;
küle benzer
savurduğu
onu
rüzgarın
bir günde
*
fırtınalı
ele geçiremezler
*
şeylerden
kazandıkları
hiçbir şeyi
*
işte
o
sapıklıktır
derin