Ziyaretçi
Sayfa
259
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
verir
meyvesini
her
zaman
izniyle
Rabbinin
benzetmeler yapar
Allah
misallerle
insanlara
umulur ki
öğüt alırlar (diye)
ve durumu da
sözün
kötü
bir ağaca benzer
kötü
gövdesi koparılmış
üstünden
*
yerin
olmayan
onun
hiç
kararı (kökü)
tesbit eder
Allah
kimseleri
inanan(ları)
söz ile
sağlam
hayatında
*
dünya
ve
ahirette
ve şaşırtır
Allah
zalimleri
ve yapar
Allah
ne
diliyorsa
۞
görmedin mi?
*
kimseleri
*
çeviren(leri)
ni'metini
Allah'ın
nankörlüğe
ve konduranları
kavimlerini
yurduna
helak
cehennemdir
yaslanacakları
ve ne kötü
bir duraktır o
ve koştular
Allah'a
eşler
saptırmak için
O'nun yolundan
*
de ki
eğlenin
şüphesiz
gideceğiniz yer
ateştir
*
söyle
kullarıma
inanan
*
kılsınlar
namazı
ve infak etsinler
verdiğimiz rızıktan
*
gizli
ve açık
önce
*
gelmeden
*
bir gün
ki yoktur
bir alışveriş
onda
ne yoktur
bir dostluk
Allah
O'dur ki
yarattı
gökleri
ve yeri
ve indirdi
gökten
*
su
ve çıkardı
onunla
(çeşitli)
meyvalar
rızık olarak
size
ve emrinize verdi
sizin
gemileri
akıp gitmesi için
denizde
*
buyruğuyla
ve emrinize verdi
sizin
ırmakları
ve emrinize verdi
sizin
güneşi
ve ay'ı
düzenli seyreden
ve emrinize verdi
sizin
geceyi
ve gündüzü