Sayfa
276
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve Allah
yaptı
sizin için
evlerinizi
*
oturma yeri
ve yaptı
sizin için
derilerinden
*
hayvan
evler
kolayca kullanacağınız hafif
gününüzde
göç
ve gününüzde
ikamet
ve
yünlerinden
ve yapağılarından
ve kıllarından
giyilecek döşenecek eşya'
ve geçimlik
bir süreye kadar
*
Allah
yaptı
sizin için
yarattıklarından
*
gölgeler
ve var etti
sizin için
dağlarda
*
oturulacak barınaklar
ve var eyledi
sizin için
elbiseler
sizi koruyan
sıcaktan
ve elbiseler
sizi koruyan
savaşınızda
böyle
tamamlıyor
ni'metini
size
umulur ki siz
teslim (müslüman) olursunuz
eğer yine
yüz çevirirlerse
artık
senin üzerine düşen
duyurmaktır
açık bir şekilde
bilirler
ni'metini
Allah'ın
sonra da
bunu inkar ederler
ve çokları da
inkar ederler
ve gün
getirdiğimiz
her
*
ümmetten
bir şahid
artık
izin verilmez
*
kimselere
inkar eden(lere)
ve ne de
onların
özür dilemeleri istenir
ve zaman
gördükleri
kimseler
zulmedenler
azabı
artık
hafifletilmez
onlardan
ve asla
onlara
fırsat verilmez
ve zaman
gördükleri
kimseler
ortak koşanlar
ortak koştuklarını
derler ki
Rabbimiz
işte (bunlar)
ortaklarımız
olduğumuz
*
tapıyor
senden başka
*
söz atarlar
onlara
şu sözle
siz
tamamen yalancılarsınız
ve olurlar
Allah'a
*
o gün
teslim
ve sapıp gider
kendilerinden
şeyler
oldukları
uyduruyor(lar)