Ziyaretçi
Sayfa
288
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve yoktur
bizi alıkoyan
göndermekten
*
ayetler (mu'cizeler)
dışında
yalanlamaları
*
(onları)
evvelkilerin
ve verdik
Semud'a
dişi deveyi
açık bir mu'cize olarak
o zulmetmelerine sebeb oldu
onlara
ve
biz göndermeyiz
mu'cizeleri
dışında
korkutmak
bir zaman
demiştik
sana
şüphesiz
Rabbin
kuşatmıştır
insanları
biz yapmadık
*
rü'yayı
sana gösterdiğimiz
*
başka bir şey
sınama (aracı)
insanlar için
ve ağacı
la'netlenmiş
Kur'an'da
*
biz onları korkutuyoruz
fakat
artırmıyor
başkasını
azgınlıklarından
daha da fazla
bir zaman
demiştik
meleklere
secde edin
Adem'e
secde ettiler
dışında
İblis
dedi
ben mi secde edeceğim?
kimseye
yarattığın
çamur olarak
dedi
gördün mü?
şu
üstün yaptığını
*
benden
andolsun eğer
beni ertelersen
kadar
gününe
kıyamet
hakimiyetime alacağım
onun zürriyetini
hariç
pek azı
(Allah) dedi ki
git
kim
sana uyarsa
onlardan
şüphesiz
cehennemdir
cezanız
bir ceza
mükemmel
yerinden oynat
kimseyi
gücünün yettiği
onlardan
sesinle
ve yaygarayı bas
onların üzerine
atlılarınla
ve yayalarınla
ve onlara ortak ol
mallarda
*
ve evladlarda
ve onlara va'dler yap
onlara va'detmez
*
şeytan
başka bir şey
aldatıştan
şüphesiz
benim kullarıma
yoktur
senin
onların üzerinde
bir gücün
ve yeter
Rabbin
vekil olarak
Rabbiniz
O'dur ki
yürütür
size
gemileri
denizde
*
(payınızı) aramanız için
lutfundan
*
doğrsu O
size
*
çok acır