Ziyaretçi
Sayfa
29
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
helal kılındı
size
gecesi
oruç
yaklaşmak
kadınlarınıza
*
onlar
elbisenizdir
sizin
ve siz de
elbisesisiniz
onların
bildi
Allah
gerçekten siz
olduğunuzu
yazık ediyorsunuz
kendinize
tevbenizi kabul etti
sizden
ve affetti
sizi
artık şimdi
onlara yaklaşın
ve arayın
şeyleri
yaz(ıp takdir etmiş ol)duğu
Allah'ın
sizin için
ve yiyin
ve için
kadar
ayırdelinceye
sizce
iplik
beyaz
iplikten
*
siyah
şafağın
*
sonra
tamamlayın
orucu
dek
gece (oluncaya)
(kadınlara) yaklaşmayın
*
siz
ibadete çekilmiş iken
mescidlerde
*
bunlar
sınırlarıdır
Allah'ın
bunlara yaklaşmayın
*
işte böyle
açıklar ki
Allah
ayetlerini
insanlara
umulur ki
korunup sakınırlar
yemeyin
*
mallarınızı
aranızda
batıl (sebepler) ile
ve atmayın
onları
hakimler(in önün)e
*
yemeniz için
bir kısmını
mallarından
*
insanların
günah bir biçimde
ve siz
bildiğiniz halde
۞
sana soruyorlar
hilallerden
*
de ki
onlar
vakit ölçüleridir
insanlar için
ve hac
ve değildir
iyilik
girmek
*
evlere
arkalarından
*
fakat
iyilik
kişinin
takvasıdır
ve girin
evlere
kapılarından
*
ve sakının
Allah'tan
umulur ki
kurtuluşa erersiniz
ve savaşın
yolunda
*
Allah
kimselerle
sizinle savaşan(lar)
aşırı gitmeyin
*
şüphesiz
Allah
sevmez
*
aşırı gidenleri