Ziyaretçi
Sayfa
304
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(Zu'l-Karneyn) dedi ki
bu
bir rahmetdir
Rabbimden
*
zaman
geldiği
va'di
Rabbimin
onu eder
yerle bir
ve
va'di
Rabbimin
haktır (gerçektir)
۞
biz bırakırız
birbirlerini
o gün
dalgalanır bir halde
içinde
birbiri
ve üflenir
Sur'a
*
ve onları toplarız
hepsini
ve göstereceğiz
cehennemi
o gün
kafirlere
açıkça
onlar ki
idi
gözleri
içinde
perde
karşı
beni anmaya
ve idiler
tahammül edemez
*
(Kur'an'ı) dinlemeğe
mi sandılar?
o
inkarcılar
kendilerine edineceklerini
*
kullarımı
benden ayrı olarak
*
veliler (dost)
şüphesiz biz
hazırladık
cehennemi
kafirlere
konak olarak
de ki
mi?
size söyleyeyim
en çok ziyana uğrayanları
işleri bakımından
onların
boşa gider
bütün çabaları
hayatında
*
dünya
ve kendileri de
sanırlar
kendilerinin
iyi yaptıklarını
işlerini
işte onlar
kimselerdir
inkar eden
ayetlerini
Rablerinin
ve O'na kavuşmayı
bu yüzden boşa çıkar
eylemleri
kurmayız
*
onlar için
günü
kıyamet
bir terazi
işte bu
onların cezası
cehennemdir
sebebiyle
inkarları
ve edinmeleri
ayetlerimi
ve elçilerimi
eğlence
şüphesiz
kimseler
iman eden
ve yapanlar
iyi işler
onlar için vardır
*
cennetleri
Firdevs
konak olarak
sürekli kalacaklardır
orada
hiç
istemezler
oradan
ayrılmak
de ki
şayet
olsa
deniz
mürekkep
sözleri(ni yazmak) için
Rabbimin
tükenir
deniz
önce
tükenmeden
*
sözleri
Rabbimin
ve şayet
getirsek bile
bir o kadarını daha
yardım için
de ki
şüphesiz
ben de
bir insanım
sizin gibi
vahyolunuyor
bana
şüphesiz
Tanrınız
Tanrıdır
bir tek
o halde kim
ise
arzu eder
kavuşmayı
Rabbine
yapsın
iş(ler)
iyi
ve asla
ortak etmesin
(yaptığı) ibadete
Rabbine
(hiç) kimseyi