Ziyaretçi
Sayfa
305
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 19, Meryem (Meryem)
Kaf ha ya 'ayn sad
bu anmasıdır'
rahmetini
Rabbinin
kulu
Zekeriyya'ya
hani
yalvarmıştı
Rabbine
bir seslenişle
gizli
dedi
Rabbim
şüphesiz ben
gevşedi
kemik(lerim)
benim
ve tutuştu
başım
ihtiyarlık aleviyle
ve
olmadım
sana du'a ile
Rabbim
bahtsız
doğrusu ben
korktum
yerime geçecek yakınlarımdan
arkamdan
*
ve
karım da
kısırdır
(Ne olur) lutfet
bana
katından
*
bir veli(aht)
bana mirasçı olsun
ve mirasçı olsun
oğullarına
*
Ya'kub
ve onu yap
Rabbim
razı olduklarından
Ey Zekeriyya
şüphesiz biz
sana müjdeleriz
bir oğul
onun adı
Yahya'dır
yapmadık
*
ona
daha önce
*
adaş
dedi ki
Rabbim
nasıl olur?
benim
*
oğlum
ve
karım da
kısırdır
ve gerçekten
ben ulaştım
ihtiyarlığın
*
son sınırına
dedi ki
öyledir
dedi;
senin Rabbin
O
bana
kolaydır
ve gerçekten
seni de yaratmıştım
daha önce
*
ve değilken
sen
hiçbir şey
dedi
Rabbim
(öyle ise) ver
bana
bir işaret
dedi
senin işaretin
konuşamamandır
*
insanlarla
üç
gece
sapasağlam olduğun halde
çıkıp
karşısına
kavminin
ma'bedden
*
işaret etti
onlara
diye
tesbih edin
sabah
ve akşam