Ziyaretçi
Sayfa
309
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve ona seslendik
tarafından
*
Tur'un
sağ
ve onu yaklaştırdık
özel konuşmak için
ve armağan ettik
ona
dolayı
acıdığımızdan
kardeşi
Harun'u
peygamber olarak
an
Kitapta
*
İsma'il'i de
çünkü o
idi
sadık
sözünde
ve idi
bir peygamber
nebi
ve
emrederdi
halkına
namaz kılmayı
zekat vermeyi
ve idi
yanında
Rabbi
beğenilmişlerden
ve an
Kitapta
*
İdris'i de
çünkü o
idi
çok doğru
bir peygamber
onu yükseltmiştik
bir yere
yüce
işte bunlar
kimselerdir
ni'met verdiği
Allah'ın
kendilerine
peygamberlerden
*
neslinden
*
Adem
ve kimselerdendir
taşıdıklarımız
ile beraber
Nuh
ve
neslindendir
İbrahim
ve İsrail (Ya'kub)
ve kimselerdendir
yol gösterdiğimiz
ve seçtiğimiz
zaman
okunduğu
onlara
ayetleri
Rahman'ın
kapanırlardı
secdeye
ağlayarak
۩
۞
yerlerine geldi
onlardan sonra
*
öyle bir nesil
onlar zayi ettiler
namazı
ve uydular
şehvetlerine
yakında
onlar bulacaklardır
kötülük
ancak
kimseler
tevbe eden
ve inananlar
ve yapanlar
iyi işler
işte onlar
girecekler
cennete
ve
haksızlığa uğratılmayacaklardır
hiç
cennetleri(ne gireceklerdir)
Adn
va'dettiği
*
Rahman'ın
kullarına
gıyaben
şüphesiz O'nun
va'di
*
yerine gelecektir
işitmezler
*
orada
boş söz
yalnızca
selam
ve hazırdır
rızıkları da
orada
sabah
ve akşam
işte budur
cennet
vereceğimiz
*
kullarımızdan
*
korunanlara
*
*
ve
biz inmeyiz
dışında
emri
Rabbinin
O'na aittir
olan herşey
önümüzde
*
ve olan
arkamızda
ve olan
arasında
bunlar
asla değildir
Rabbin
*
unutkan