Sayfa
31
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Hac
aylardadır
bilinen
kim
farz ederse (kendisine)
onda (o aylarda)
haccı
yoktur
kadına yaklaşmak
ve yoktur
günaha sapmak
yoktur
kavga etmek
hacda
*
ne varsa
yaptığınız
iyilikten
*
onu bilir
Allah
ve yanınıza azık alın
şüphesiz
en hayırlısı
azığın
takvadır
ve benden sakının
Ey sahipleri
akıl
yoktur
sizin için
bir günah
aramanızda
*
lutfunu
Rabbinizin
*
zaman
ayrılıp akın ettiğiniz
Arafattan
*
anın (hatırlayın)
Allah'ı
yanında
Meş'ar-i
Haram
O'nu anın
gibi
sizi hidayet ettiği
ve
siz idiniz
O'ndan önce
*
sapıklardan
*
sonra
siz de akın edin
yerden
*
akın ettiği
insanların
ve mağfiret dileyin
Allah'tan
şüphesiz
Allah
Gafurdur
Rahimdir
zaman
bitirince
ibadetlerinizi
anın
Allah'ı
andığınız gibi
atalarınızı
veya
daha kuvvetli
bir anışla
insanlardan
*
kimi
der ki
Rabbimiz
bize ver
dünyada
*
ve yoktur
onun
ahirette
*
hiçbir
nasibi
ve onlardan
kimi de
derki
Rabbimiz
bize ver
dünyada da
*
güzellik
ahirette de
*
güzellik
ve bizi koru
azabından
ateş
işte
onlara vardır
bir pay
kazandıklarından
*
Allah
çabuk görendir
hesabı
۞