Ziyaretçi
Sayfa
312
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz
kimseler (için)
inanan(lar)
ve yapanlar (için)
faydalı işler
yaratacaktır
onlar için
Rahman
bir sevgi
şüphesiz biz
O'nu kolaylaştırdık
senin diline
müjdelemen için
onunla
muttakileri (sakınanları)
ve uyarman için
onunla
bir kavmi
inatçı
ve nicesini
helak ettik
onlardan önce
nesillerden
*
hissediyormusun?
*
onlardan
hiç
birini
yahut
işitiyor (musun?)
onların
cılız bir sesini
Sura 20, Ta Ha (Ta Ha)
Ta Ha.'
biz indirmedik
*
sana
(bu) Kur'an'ı
güçlük çekesin diye
ancak (indirdik)
bir öğüt
kimseler için
korkan(lar)
(O) indirilmiştir
tarafından
yaratan
yeri
ve gökleri
yüce
Rahman
üzerine
Arş
istiva etmiş(kurulmuş)tur
hep O'nundur
ne varsa
göklerde
*
ve ne varsa
yerde
*
ve ne varsa
ikisinin arasında
ve ne varsa
altında
toprağın
ve eğer
açık da söylesen
sözü
muhakkak O
bilir
gizliyi
ve daha gizlisini
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
O'nundur
isimler
en güzel
mi?
sana geldi
haberi
Musa'nın
hani
görmüştü
bir ateş
demişti
ailesine
siz durun
elbette ben
gördüm
bir ateş
belki
size getiririm
ondan
bir kor
yahut
bulurum
(yanında)
ateşin
bir yol gösteren
ne zaman ki
o(ateşin yanı)na gelince
kendisine seslenildi
Ey! Musa
şüphesiz ben
ben
senin Rabbinim
çıkar
pabuçlarını
çünkü sen
vadide
kutsal
Tuva'dasın