Ziyaretçi
Sayfa
317
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve andolsun
biz vahyetmiştik
Musa'ya
*
diye
geceleyin yürüt
kullarımı
ve vur
onlar için
bir yol
denizde
*
kuru
korkma
*
yetişme(sin)den
ve
endişe etme
onların ardına düştü
Fir'avn
askerleriyle
örttü (boğdu)
denizden
*
şey
onları örten
ve saptırdı
Fir'avn
toplumunu
ve
doğru yola iletmedi
Ey oğulları
İsrail
andolsun
biz sizi kurtardık
düşmanınızdan
*
ve size va'dettik
yanında
Tur'un
sağ
ve indirdik
üzerinize
kudret helvası
ve bıldırcın
yeyin
temizlerinden
*
şeylerin
sizi rızıklandırdığımız
ama
taşkınlık etmeyin
bu hususta
sonra iner
üzerinize
gazabım
ve kimin
inerse
üstüne
gazabım
andolsun o
düşmüş(mahvolmuş)tur
ve ben
çok bağışlayıcıyımdır
kimseye karşı
tevbe eden
ve inanan
ve iş yapan
yararlı
sonra da
yola gelen
۞
nedir?
seni aceleyle sevk eden
kavminden (ayrılmaya)
*
ey Musa
dedi ki
onlar
işte
üzerindeler
benim izim
ve ben acele ettim
sana
Rabbim
razı olman için
dedi
ama biz
muhakkak
sınadık
kavmini
senden sonra
*
ve onları saptırdı
Samiri
bunun üzerine döndü
Musa
kavmine
*
çok kızgın bir halde
üzüntülü
dedi
ey Kavmim
size va'detmemiş miydi?
*
Rabbiniz
bir va'adle
güzel
uzun mu geldi?
size
süre
yoksa
mi istediniz?
diye
insin
üstünüze
bir gazabın
Rabbinizden
*
bu yüzden caydınız
bana verdiğiniz sözden
dediler ki
çıkmadık
*
senin sözünden
kendi malımızla
fakat
bize yükletilmişti
yükler (günahlar)
süs(eşyas)ından
*
o milletin
onları attık
aynı şekilde
attı
Samiri de