Ziyaretçi
Sayfa
318
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sonra ortaya çıkardı
onlara
bir buzağı
heykeli
onun
böğürmesi olan
dediler ki
bu
sizin tanrınız
ve tanrısıdır
Musa'nın
fakat o unuttu
onlar görmüyorlar mı?
*
asla
dönemez
kendilerine
bir sözle
ve değildir
malik
onlara
bir zarar vermeye
ve
yarar
andolsun
demişti
kendilerine
Harun
önceden
*
ey kavmim
şüphesiz
siz sınandınız
bununla
ve şüphesiz
Rabbiniz
çok  esirgeyendir
bana tâbi olun
ve ita'at edin
buyruğuma
dediler
asla
vazgeçmeyeceğiz
buna
tapmaktan
kadar
dönünceye
bize
Musa
dedi
Ey Harun
nedir?
sana engel olan
zaman
gördüğünde onların
saptıklarını
neden bana uymadın?
*
karşı mı geldin?
buyruğuma
dedi
(ey) anamın oğlu
tutma
*
sakalımı
ve
başımı
muhakkak ki ben
korktum
diye
diyeceksin
ayrılık çıkardın
arasında
oğulları
İsrail
ve
tutmadın
sözümü
dedi ki
nedir?
senin amacın
Ey Samiri
dedi ki
ben gördüm
şeyleri
onların görmedikleri
*
onda
sonra aldım
bir avuç
eserinden
*
Elçinin
ve onu attım
ve böyle (yapmayı)
hoş gösterdi
bana
nefsim
(Musa) dedi
git (defol)
artık
sen
hayat boyunca
*
diyeceksin
*
bana dokunmayın!
*
ve şüphesiz
sana
va'dedilenden (cezadan)
asla
kurtulamayacaksın
şimdi bak
tanrına
*
durup ısrarla
*
ona
taptığın
biz onu yakacağız
sonra
onu savuracağız
denize
*
ufalayıp
ancak
tanrınız
Allah'tır
olmayan
*
tanrı
başka
O'ndan
kuşatmıştır
her
şeyi
O'nun bilgisi