Sayfa
33
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sor
oğullarına
İsrail
nice
onlara verdik
ayetlerden
*
açık
ve kim
değiştirirse
ni'metini
Allah'ın
sonra
*
geldikten
*
şüphesiz
Allah'ın
çetindir
cezası
süslü gösterildi
kimselere
inkar edenlere
hayatı
dünya
ve alay ederler
kimselerle
*
inanan(lar)
ve kimselerle
takva sahipleri
onlardan üstündürler
gününde
kıyamet
Allah
rızık verir
kimseye
dilediği
hesapsız
*
idi
insanlar
ümmet
bir tek
sonra gönderdi
Allah
peygamberleri
müjdeciler
ve uyarıcılar olarak
ve indirdi
onlarla beraber
Kitabı
hak olarak
hükmetmek üzere
arasında
insanlar
(konularda)
anlaşmazlığa düştükleri
onda
ve
anlaşmazlığa düştü(ler)
o(Kitap hakkı)nda
dışında
kendilerine
(Kitap) verilmiş olanlar
sonra
*
kendilerine geldikten
*
açık deliller
sırf kıskançlıktan ötürü
aralarındaki
bunun üzerine iletti
Allah
kimseleri
iman eden
ayrılığa düştükleri
*
kendisinde
gerçeğe
*
kendi izniyle
Allah
iletir
kimseyi
dilediği
yola
*
doğru
yoksa
sandınız (mı)
ki
gireceksiniz
cennete
başınıza gelmeden
*
durumu
geçenlerin
*
sizden önce
*
onlara dokunmuştu
sıkıntı
ve yoksulluk
ve sarsılmışlardı ki
nihayet
diyorlardı
peygamber
ve kimseler
inanan
onunla birlikte
ne zaman
yardımı
Allah'ın
İyi bilin ki
şüphesiz
yardımı
Allah'ın
yakındır
sana soruyorlar
ne
(Allah yolunda) harcayacaklarını
de ki
şey
vereceğiniz
hayırdan
*
ana-baba içindir
ve yakınlar
ve öksüzler
ve yoksullar
ve yolda kalmış(lar)
*
ve ne
yaparsanız
hayırdan
*
muhakkak
Allah
onunla birlikte
bilir