Ziyaretçi
Sayfa
330
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
olanı (Meryemi)
korumuş
ırzını
ve üflemiştik
ona
ruhumuzdan
*
ve onu yapmıştık
ve oğlunu
bir ibret
alemlere
işte
bu
sizin ümmetiniz
ümmettir
bir tek
şüphesiz benim
sizin Rabbiniz
yalnız bana kulluk edin
ve parçaladılar
işlerini
aralarında
hepsi
bize
döneceklerdir
kim
yaparsa
iyi işlerden
*
ve o
inanmış olarak
asla
nankörlük edilmez
onun çabasına
şüphesiz biz
onu (çalışmasını)
yazmaktayız
ve (yaşamak) haramdır
bir ülkeye
*
helak ettiğimiz
onlar
bir daha geri dönemezler
*
nihayet
zaman
önü açıldığı
Ye'cuc'un
ve Me'cuc'un
ve onlar
her
*
tepeden
akın etmeye başladıkları
ve yaklaşır
va'd
gerçek
birden
o
donup kalır
gözleri
kimselerin
inkar eden(lerin)
vah bize
gerçekten
biz idik
içinde
gaflet
bundan
*
meğer
biz
zulmediyormuşuz
şüphesiz siz
ve
taptıklarınız
başka
*
Allah'tan
odunusunuz
cehennemin
siz
oraya
gireceksiniz
eğer
olsalardı
onlar
tanrılar
oraya girmezlerdi
*
oysa hepsi
orada
sürekli kalacaklardır
onlar için vardır
orada
bir inleme
ve onlar
orada
hiçbir şey
işitmezler
kuşkusuz
kimseler
geçmiş olan(lar)
kendilerine
bizden
güzellik
işte onlar
ondan (cehennemden)
uzaklaştırılmışlardır