Sayfa
337
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
izin verildi
kendileriyle
savaşılanlara
yüzünden
onlara zulmedilmeleri
ve şüphesiz
Allah
onlara yardım etmeğe
*
kadirdir
onlar
çıkarıldılar
yurtlarından
*
etmedikleri halde
hak
sadece
diye
diyorlar
Rabbimiz
Allah'tır
eğer olmasaydı
savunması
Allah'ın
insanların
bazılarını
diğer bazılarıyle
yıkılırdı
manastırlar
ve kiliseler
ve havralar
ve mescidler
anılan
içlerinde
ismi
Allah'ın
çokca
ve elbette yardım eder
Allah
kimseye
kendine yardım eden
kuşkusuz
Allah
kuvvetlidir
galibdir
eğer
*
onları iktidara getirirsek
yer yüzünde
*
kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve emrederler
iyiliği
ve vazgeçirmeğe çalışırlar
kötülükten
*
ve Allah'a aittir
sonu
bütün işlerin
ve eğer
seni yalanlıyorlarsa
gerçekten
yalanlamıştı
bunlardan önce
kavmi de
Nuh
ve 'Ad
ve Semud
ve kavmi
İbrahim
ve kavmi
Lut
ve halkı
Medyen
ve yalanlanmıştı
Musa
ben de bir süre vermiştim
kafirlere
sonra
onları yakalamıştım
nasıl
oldu
benim inkarım
niceleri vardır
kentlerden
*
helak ettiğimiz
o
zulmederken
ve o
çökmüştür
üstüne
tavanları
ve kuyu
kullanılmaz olmuştur
ve saraylar
sağlam
hiç
gezmediler mi?
yer yüzünde
*
olsun
onların
kalbleri
düşünecekleri
onunla
veyahut
kulakları
işitecekleri
onunla
zira
kör olmaz
*
gözler
fakat
kör olur
kalbler
içindeki
*
göğüsler