Ziyaretçi
Sayfa
345
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ileri geçemez
*
hiçbir
ümmet
süresinden
ve
geri kalamaz
sonra
gönderdik
elçilerimizi
ardı ardına
ne zaman
*
geldiyse
bir ümmete
elçileri
onlar onu yalanladılar
biz de onları devirdik
birbiri ardınca
birbiri ardınca
ve hepsini yaptık
birer ibret hikayesi
uzak olsun
toplum
inanmayan
*
sonra
gönderdik
Musa'yı
ve kardeşi
Harun'u
ayetlerimizle
ve bir delille
apaçık
Fir'avn'e
*
ve ileri gelen adamlarına
onlar büyüklük tasladılar
ve oldular
bir topluluk
böbürlenen
dediler
inanacak mıyız?
şu iki insana
bizim gibi
iki adamın kavmi
bize
kölelik ederken
onları yalanladılar
ve oldular
helak edilenlerden
*
ve andolsun
biz verdik
Musa'ya
Kitabı (Tevrat'ı)
belki onlar
doğru yolu bulurlar diye
ve kıldık
oğlunu
Meryem
ve annesini
bir mu'cize
ve onları yerleştirdik
bir tepeye
*
oturmaya uygun
*
ve suyu bulunan
ey
elçiler
yeyin
güzel şeylerden
*
ve yapın
yararlı iş
çünkü ben
şeyleri
yaptıklarınız
bilmekteyim
ve şüphesiz
bu
sizin ümmetiniz
ümmettir
bir tek
ve ben de
sizin Rabbinizim
benden korkun
fakat parçalayıp ayırdılar
işlerini
aralarında
Kitaplara
her
gurup
bulunanla
kendi yanında
sevinmektedir
onları bırak
içinde
gafletleri
kadar
bir süreye
onlar sanıyorlar mı?
ile
kendilerine verdiğimiz
mal
*
*
ve oğullar
koşuyoruz
onların
iyiliklerine
*
bilakis
değiller
onlar farkında
şüphesiz
onlar ki
onlar
saygıdan
*
Rablerine
titrerler
ve onlar ki
onlar
ayetlerine
Rablerinin
inanırlar
ve onlar ki
onlar
Rablerine
ortak koşmazlar
*