Ziyaretçi
Sayfa
350
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 24, En-Nûr (Nur)
bir suredir
bu indirdiğimiz
ve farz kıldığımız
ve indirdik
onda
ayetler
açık açık
belki
düşünüp öğüt alırsınız
zina eden kadına
ve zina eden erkeğe
vurun
her
birine
onlardan
yüz
değnek
ve asla
sizi tutmasın
onlara karşı
acıma duygusu
dininde (cezasını uygulamada)
*
Allah'ın
eğer
iseniz
inananlar
Allah'a
ve gününe
ahiret
ve şahid olsun
onlara yapılan azaba
bir grup
mü'minlerden
*
zina eden erkek
evlenmez
*
başkasıyla
zina eden kadından
veya
müşrik kadından
ve zina eden kadın
evlenmez
*
başkasıyla
zina eden erkekten
veya
müşrik erkekten
haram kılınmıştır
bu
üzerine
mü'minler
zina ile suçlayan
*
namuslu kadınları
sonra
getirmeyenlere
*
dört
şahid
vurun onlara
seksen
değnek
ve artık
kabul etmeyin
onların
şahidliğini
asla
ve işte
onlar
yoldan çıkmış kimselerdir
ancak hariçtir
kimseler
tevbe eden(ler)
sonra
*
bundan
ve uslananlar
çünkü
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
kimseler
zina ile suçlayan
eşlerini
ve
bulunmayanlar
onların
şahidleri
başka
kendilerinden
(o halde) şahidliği
onlardan her birinin
dört defa
şahid tutmasıdır
Allah'ı
kendisinin mutlaka
doğru söyleyenlerden olduğuna
*
beşinci defasında
kuşkusuz
la'netinin
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
eğer
ise
yalan söyleyenlerden
*
ve kaldırır
kendisinden
azabı
kadının şahidlik etmesi
*
dört defa
şahid tutup
Allah'ı
onun (kocasının)
yalan söyleyenlerden olduğuna
*
beşinci defa da
kuşkusuz
gazabının
Allah'ın
kendi üzerine olmasını diler
eğer
(kocası) ise
doğrulardan
*
ya olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
ve şüphesiz
Allah
tevbeleri çok kabul edendir
hikmet sahibidir