Ziyaretçi
Sayfa
352
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ey
kimseler
inanan(lar)
izlemeyin
*
adımlarını
şeytanın
ve kim
izlerse
adımlarını
şeytanın
muhakkak o
(ona) emreder
edepsizliği
ve kötülüğü
ve eğer olmasaydı
lutfu
Allah'ın
size
ve rahmeti
temizlemezdi
*
sizden
hiç
birinizi
asla
fakat
Allah
arındırır
kimseyi
dilediği
ve Allah
işitendir
bilendir
ve
yemin etmesinler
sahipleri
fazilet
sizden
ve servet
(bir şey) vermemeğe
*
sahipleri (akrabalara)
yakınlık (akrabalara)
ve yoksullara
ve hicret edenlere
yolunda
*
Allah
ve affetsinler
ve hoşgörsünler
sevmez misiniz?
*
bağışlamasını
*
Allah'ın
sizi
ve Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
şüphesiz
edenler
zina iftirası
namuslu kadınlara
bir şeyden habersiz
inanmış kadınlara
la'netlenmişlerdir
dünya'da
*
ve ahirette
ve onlar için vardır
bir azab
büyük
o gün
şahidlik edecektir
kendilerine
dilleri
ve elleri
ve ayakları
şeylere
oldukları
yapıyor(lar)
o gün
onlara tam verir
Allah
cezalarını
hak ettikleri
ve onlar bilirler
şüphesiz
Allah
O
Hak'tır
apaçık
kötü kadınlar
kötü erkeklere
kötü erkekler
kötü kadınlara
iyi kadınlar
iyi erkeklere
iyi erkekler
iyi kadınlara
bunlar
uzaktırlar
şeylerden
onların söyledikleri
bunlara vardır
bir bağışlama
ve bir rızık
cömertçe
ey
kimseler
inanan(lar)
girmeyin
*
evlere
başka
kendi evlerinizden
ta ki
izin almadan
ve selam vermeden
üzerine
(ev) halkı
herhalde bu
daha hayırlıdır
sizin için
umulur ki
düşünüp anlarsınız