Ziyaretçi
Sayfa
354
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve evlendirin
bekarları
içinizden
ve iyileri
kölelerinizden
*
ve cariyeleriniz(den)
eğer
iseler
yoksul
onları zengin eder
Allah
lutfundan
*
ve Allahın
(mülkü) geniştir
(her şeyi) bilendir
ve iffetlerini korusunlar
kimseler
bulamayan(lar)
*
evlenme (imkanı)
kadar
kendilerini zengin edinceye
Allah
lutfundan
*
ve kimselerle
isteyen(lerle)
mükatebe (sözleşme) yapmak
sahip olduklarından
*
ellerinizin
mükatebe yapın
eğer
bilirseniz
onlar hakında
hayırlı olduğunu
ve onlara verin
malından
*
Allah'ın
size verdiği
*
ve
zorlamayın
cariyelerinizi
fuhşa
*
eğer
istiyorlarsa
namuslu kalmayı
elde etmek için
geçici menfaatini
hayatının
dünya
ve kim
onları zorlarsa
şüphesiz
Allah
sonra
*
zorlanmalarından
bağışlayıcı
esirgeyicidir
ve andolsun ki
indirdik
size
ayetler
açıklayıcı
ve bir temsil
kimselerden
*
gelip geçen
sizden önce
*
ve bir öğüt
muttakiler için
۞
Allah
nurudur
göklerin
ve yerin
benzer
O'nun nuru
bir kandile
içinde bulunan
lamba
lamba
içerisindedir
cam
cam
sanki (gibidir)
bir yıldız
inciden
yakılır
bir ağacı(nın yağı)ndan
*
mübarek
zeytin
ne
doğudan
ve ne de
batıdan
öyle ki neredeyse
onun yağı
ışık verir
ve eğer
değmese (bile)
*
ateş
nur
üstüne
nur
hidayet eder
Allah
nuruna
kimseyi
dilediği
misaller verir
Allah
benzetmelerle
insanlara
ve Allah
her
şeyi
bilir
evlerdedir
*
izin verdiği
Allah'ın
yükseltilmesine
*
ve anılmasına
içlerinde
adının
tesbih ederler
O'nu
onların içinde
sabah
ve akşam