Ziyaretçi
Sayfa
364
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoksa
sanıyor musun ki?
gerçekten
onların çoğu
işitiyorlar
veya
düşünüyorlar
değildir
onlar
ancak
hayvanlar gibidir
hatta
onlar
daha sapıktır
yolca
görmedin mi?
*
Rabbini
*
nasıl?
uzattı
gölgeyi
ve şayet
dileseydi
onu yapardı
durgun
sonra
kıldık
güneşi
ona
bir delil
sonra
çekip aldık
kendimize
yavaş yavaş
kolayca
O
ki
yaptı
sizin için
geceyi
elbise
ve uykuyu
dinlenme
ve yaptı
gündüzü
kalkıp çalışma zamanı
ve O
ki
gönderdi
rüzgarları
müjdeci
arasında (önünde)
ellerinin (önünde)
rahmetinin
ve indirdik
gökten
*
bir su
tertemiz
diriltelim diye
onunla
bir ülkeyi
ölü
ve onunla sulayalım diye
yarattığımız
*
hayvanlardan;
ve insanlardan
birçoğunu
ve andolsun
etraflıca anlattık
onların aralarında
öğüt alsınlar diye
ama direnmektedir
çoğu
insanların
ancak
inkarda
ve eğer
biz dileseydik
gönderirdik
her
*
kente
bir uyarıcı
boyun eğme
*
kafirlere
ve onlarla cihad et
bununla (Kur'an)
bir cihadla
büyük
۞
ve O
birbirine salmıştır
*
iki denizi
bu
tatlı
susuzluğu giderici
ve bu
tuzlu
ve acıdır
ve koymuştur
ikisinin arasına
bir engel
ve bir perde
kavuşmalarına engel
ve O
yarattı
*
sudan
*
bir insan
ve onu kıldı
nesep
ve sıhr
ve
Rabbin
her şeye gücü yetendir
ve tapıyorlar
başka
*
Allah'tan
şeylere
fayda vermeyen
*
ve ne de
zarar vermeyen
ve olan
kafir
karşı
Rabbine
(şeytana) yardımcıdır