Ziyaretçi
Sayfa
373
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
değildir
bu (davranışımız)
başka
ahlakı(ndan)
evvelkilerin
ve değiliz
biz
azaba uğratılacak
onu yalanladılar
biz de onları helak ettik
muhakkak ki
vardır
bunda
bir ibret
ama yine
değildir
çokları
inananlardan
şüphesiz
Rabbin
işte O'dur
üstün olan
merhamet eden
yalanladı
Semud (kavmi) de
gönderilen elçileri
hani
demişti ki
onlara
kardeşleri
Salih
korunmaz mısınız?
*
doğrusu ben
sizin için
bir elçiyim
güvenilir
korkun
Allah'tan
ve bana ita'at edin
ben sizden istemiyorum
*
buna karşı
hiç
bir ücret
benim ücretim
*
yalnız
aittir
Rabbine
alemlerin
bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz?
içinde
burada
*
güven
içinde
bahçeler
ve çeşme başlarında
ve ekinler arasında
ve hurmalıklarda
tomurcuklu
yumuşak
ve yontuyorsunuz
dağlardan
*
evler
ustalıkla
korkun
Allah'tan
ve bana ita'at edin
uymayın
*
emrine
aşırıların
kimselerin
bozgunculuk yapan
yeryüzünde
*
ve
ıslah etmeyenlerin
dediler
doğrusu
sen
iyice büyülenmişlerdensin
*
değilsin
sen
başka
bir insandan
bizim gibi
bize getir
bir mu'cize
eğer
isen
doğrulardan
*
dedi ki
işte bu
dişi devedir
onun vardır
su içme hakkı
ve sizin vardır
su içme hakkı
bir gün
belli
sakın
ona dokundurmayın
bir kötülük
sonra sizi yakalar
azabı
bir günün
büyük
nihayet onu kestiler
ama oldular
pişman
ve onları yakaladı
azab
muhakkak ki
vardır
bunda
bir ibret
ama yine
değildir
çokları
inananlardan
şüphesiz
Rabbin
işte O'dur
üstün olan
merhamet eden