Ziyaretçi
Sayfa
376
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoktur
(hiç) yararı
kendilerine
şeylerin
oldukları
yaşatılıyor
ve
biz helak etmedik
hiçbir
kenti
olmayan
onun
uyarıcıları
uyarırlardı
ve
biz değildik
zulmediciler
ve
indirmedi
O'nu (Kur'an'ı)
şeytanlar
bu yaraşmaz
*
onlara
ve zaten
yapamazlar
çünkü onlar
işitmekten
*
uzaklaştırılmışlardır
o halde
çağırma
ile beraber
Allah
bir tanrı
başka
sonra olursun
azabedilenlerden
*
ve uyar
akrabanı
en yakın
ve indir
kanadını
kimselere
sana uyan
mü'minlerden
*
şayet
sana karşı gelirlerse
de ki
şüphesiz ben
uzağım
şeylerden
sizin yaptıklarınız
ve tevekkül et
üzerine
galib olan
ve esirgeyene
ki O
seni görür
zaman
namaza durduğun
ve eğilip doğrulurken
içinde
secde edenle
çünkü
O
işitendir
bilendir
size haber vereyimmi?
*
üzerine
kim
ineceğini
şeytanların
onlar inerler
üzerine
her
yalancı
günahkar
kulak verirler
işitilene
ve çokları da
yalan söylerler
ve Şa'irler
onlar uyarlar
azgınlara
görmez misin?
*
onlar
her
*
vadide
şaşkın şaşkın dolaşırlar
ve onlar
söylerler
şeyleri
yapmayacakları
*
ancak hariç
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
ve ananlar
Allah'ı
çokça
ve üstün gelmeğe çalışanlar
sonra
*
kendilerine zulmedildikten
*
ve yakında bileceklerdir
kimseler
zulmeden(ler)
nasıl
bir devrimle
devrileceklerini