Ziyaretçi
Sayfa
377
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 27, En-Naml (Naml)
Ta sin
şunlar
ayetleridir
Kur'an'ın
ve bir Kitabın
apaçık
yol göstericidir
ve müjdedir
inananlara
onlar ki
kılarlar
namazı
ve verirler
zekatı
ve onlar
ahirete
onlar
kesin olarak inanırlar
şüphesiz
kimselerin
inanmayan
*
ahirete
süslemişizdir
kendilerine
işlerini
onlar
körü körüne bocalarlar
onlar
öyle kimselerdir ki
kendilerinindir
en kötü
azab
ve onlar
ahirette
*
onlar
ziyana uğrayanlardır
ve şüphesiz
sana verilmektedir
Kur'an
katından
*
hüküm ve hikmet sahibi
(herşeyi) bilen
hani
demişti
Musa
ailesine
şüphesiz ben
gördüm
bir ateş
size getireyim
ondan
bir haber
yahut
size getireyim
bir ateş
koru
belki
ısınırsınız
ne zaman ki
oraya geldi
seslenildi
diye
mübarek kılındı
bulunan kimse
içinde
ateşin
ve olan kimse
çevresinde
eksikliklerden münezzehtir
Allah
Rabbi
alemlerin
ey Musa
gerçek şu ki
ben
Allah'ım
güçlü
hüküm ve hikmet sahibi
ve at
asanı
ne zaman ki
görünce
titreştiğini
gibi
bir yılan
dön(üp kaç)dı
arkaya
ve
geri dönmedi
ey Musa
korkma
*
çünkü ben
korkmaz(lar)
*
benim huzurumda
elçiler
ancak
kim
zulmeder
sonra da
değiştirirse
iyilikle
sonra
(yaptığı) kötülükten
şüphesiz ben
bağışlayıcıyım
esirgeyiciyim
ve sok
elini
koynuna
*
çıksın
bembeyaz
olmaksızın
*
kusur
içinde
dokuz
mu'cize
Fir'avn'a (git)
*
ve onun kavmine
çünkü onlar
oldular
bir kavim
fasık
ne zaman ki
onlara gelince
ayetlerimiz
açıkça görünen
dediler
bu
bir büyüdür
apaçık