Sayfa
379
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
şüphesiz ben
buldum
bir kadın
onlara hükümdarlık eden
ve kendisine verilmiştir
her-den
her
*
ve vardır
bir tahtı
büyük
onu buldum
ve kavmini
secde aderlerken
güneşe
bırakıp
*
Allah'ı
ve süsledi
onlara
şeytan
işlerini
ve onları çevirdi
(doğru) yoldan
*
(bu yüzden) onlar
yola gelmiyorlar
*
secde etmezler mi?
*
Allah'a
açığa çıkaran
*
gizleneni
göklerde
*
ve yerde
ve bilen
şeyleri
gizledikleri
ve şeyleri
açığa vurdukları
Allah (ki)
yoktur
Tanrı
başka
O'ndan
Rabbidir
Arş'ın
büyük
۩
۞
dedi ki
bakacağız
doğru mu söyledin
yoksa
mı oldun?
yalancılardan
*
götür
mektubumu
bu
ve at
onlara
sonra
biraz öteye çekil
onlardan
ve bak
neye
başvuruyorlar
dedi ki
ey
ileri gelenler
gerçekten
bırakıldı
bana
bir mektup
çok önemli
muhakkak o
Süleymandandır
*
ve o
adıyla(başlamakta)dır
Allah'ın
Rahman
Rahim
büyüklük taslamayın
*
bana karşı
ve bana gelin (diye yazıyor)
teslim olarak
dedi ki
ey
ileri gelenler
bana bir fikir verin
(bu) işimde
*
ben olmam
*
kesip atan
hiçbir işi
sürece
siz olmadığınız
dediler ki
biz
sahibiyiz
güç
ve erbabıyız
savaş
yaman
ama emir
senindir
o halde bak
ne
buyurursan
dedi
şüphesiz
hükümdarlar
zaman
girdikleri
bir ülkeye
orayı bozarlar
ve kılarlar
şereflilerini
halkının
zillet içinde
ve böyle
yaparlar
şüphesiz ben
göndereyim
onlara
bir hediye
ve bakayım
ne ile
dönecekler
elçiler