Ziyaretçi
Sayfa
389
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
bitirince
Musa
süreyi
ve yola çıkınca
ailesiyle
gördü
(sağ) yanında
*
Tur'un
bir ateş
dedi ki
ailesine
siz durun
ben
gördüm
bir ateş
belki
size getiririm
ondan
bir haber
yahut
bir kor (getiririm)
ateşten
*
böylece
ısınırsınız
ne zaman ki
oraya gelince
şöyle seslenildi
kıyısından
*
vadinin
sağdaki
yerdeki
*
mübarek
ağaçtan
*
diye
ey Musa
muhakkak ben
benim
Allah
Rabbi
alemlerin
ve diye
at
asanı
zaman
gördüğün
(asa'nın) titreştiğini
gibi
küçük bir yılan
kaçtı
dönüp
ve
arkasına bile bakmadı
ey Musa
dön
ve
korkma
elbette sen
güvende olanlardansın
*
sok
elini
koynuna
*
çıksın
bembeyaz
olmaksızın
*
bir kusur
ve çek
kendine
kanadını (kollarını)
korkudan (açılan)
*
işte bunlar
iki delildir
Rabbinden
*
Fir'avn'a
*
ve onun adamlarına
çünkü onlar
olmuşlardır
bir kavim
yoldan çıkan
dedi
Rabbim
bşüphesiz en
öldürmüştüm
onlardan
bir kişi
korkuyorum
diye
beni öldürecekler
ve kardeşimi
Harun
o
daha fasihtir (güzel konuşur)
benden
dil bakımından
onu gönder
benimle beraber
bir yardımcı olarak
beni doğrulayan
zira ben
korkuyorum
diye
beni yalanlayacakla
(Allah) dedi ki
kuvvetlendireceğiz
senin pazunu
kardeşinle
ve vereceğiz
size
bir yetki
asla
onlar erişemeycekler
size
ayetlerimiz sayesinde
ikiniz
ve kimseler
size uyan
üstün geleceksiniz