Ziyaretçi
Sayfa
393
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve ne
size verildiyse
her şeyden
*
geçimidir
hayatının
dünya
ve süsüdür
olan ise
yanında
Allah'ın
daha hayırlıdır
ve daha kalıcıdır
aklınızı kullanmıyor musunuz?
*
kimse midir?
kendisine vadettiğimiz
bir söz
güzel
ve o
muhakkak ona kavuşacak olan
kimse gibi
kendisine yaşattığımız
geçici zevkini
hayatının
dünya
sonra
o
günü
kıyamet
getirileceklerden olan
*
ve o gün
(Allah) onlara seslenerek
der ki
nerede?
benim ortaklarım
olduklarını
*
zannettikleriniz
derler
olanlar
hak
üzerlerine
söz
Rabbimiz
şunlardır
kimseler
azdırdıklarımız
onları azdırdık
gibi
kendimiz azdığımız
uzak olduğumuzu
sana arz ederiz
zaten
onlar değildi
bize
tapanlardan
ve denir ki
çağırın
koştuğunuz ortakları
onları çağırırlar
fakat
çağrısına cevap vermezler
bunların
ve karşılarında görürler
azabı
ne olurdu
onlar
idi
yola gelseler
ve gün
onlara seslenerek
der ki
ne?
cevap verdiniz
elçilere
kör olmuştur
onlara
haberler
o gün
ve onlar
birbirlerine de soramazlar
*
ama
kim
tevbe ederse
ve inanırsa
ve yaparsa
iyi iş
umulur
ki
olur
kurtuluşa erenlerden
*
ve Rabbin
yaratır
ne
dilerse
ve seçer
değildir
*
onlara ait
seçim
münezzehtir
Allah
ve yücedir
şeylerden
ortak koştukları
ve Rabbin
bilir
neyi
gizlediğini
göğüslerinin
ve neyi
açığa vurduğunu
ve O
Allah'tır
olmayan
tanrı
başka
O'ndan
O'na mahsustur
hamd
ilk olan
*
ve son olan
ve O'nundur
Hüküm
ve O'na
döndürüleceksiniz