Sayfa
404
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve değildir
bu
hayatı
dünya
başka bir şey
eğlenceden
ve oyundan
ve elbette
yurdu
ahiret
işte odur
asıl hayat
keşke
olsalardı
biliyor(lar)
zaman
bindikleri
gemiye
*
yalvarırlar
Allah'a
halis kılarak
yalnız O'na
dini
fakat
onları salimen çıkarınca
karaya
*
hemen
onlar
ortak koşarlar
nankörlük etmek için
şeye
kendilerine verdiğimiz
ve zevk içinde yaşasınlar diye
ama yakında
bileceklerdir
görmediler mi?
*
biz
(Mekke'yi) kıldık
dokunulmaz
güvenli
kaçırılırken
insanlar
çevrelerinden
*
hâlâ batıla mı?
inanıyorlar
ve ni'metine
Allah'ın
nankörlük ediyorlar
ve kimdir?
daha zalim
kimseden
iftira atan
üzerine
Allah'ın
yalanı
veya
yalanlayandan
gerçeği
kendisine gelen
*
yok mudur?
cehennemde
*
bir yer
kafirler için
kimseleri
cihad eden(leri)
biz(im uğrumuz)da
biz elbette iletiriz
yollarımıza
ve muhakkak ki
Allah
beraberdir
iyilik edenlerle
Sura 30, Er-Rûm (Rum)
Elif Lâm Mîm
yenildi
Rum(lar)
en yakın
*
bir yerde
ve onlar
sonra
*
yenilgilerinden
yeneceklerdir
içinde
birkaç
yıl
Allah'ındır
emir
(bundan) önce
*
ve
sonra
ve o gün
sevinir(ler)
mü'minler
yardımıyle
Allah'ın
yardım eder
kimseye
dilediği
ve O
galiptir
esirgeyendir