Sayfa
44
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve bir zaman
demişti
İbrahim
Rabbim
bana göster
nasıl
dirilttiğini
ölüleri
(Allah) dedi
yoksa
inanmadın mı
(İbrahim) dedi ki
Hayır (inandım)
fakat
tatmin olması için
kalbimin
dedi
o halde tut
dördünü
kuşlardan
*
onları alıştır
kendine
sonra
koy
üzerine
her
dağın
onlardan
bir parça
sonra
onları (kendine) çağır
sana gelecekler
koşarak
bil ki
şüphesiz
Allah
daima üstün
hüküm ve hikmet sahibidir
durumu
kimselerin
infak edenler(in)
mallarını
yolunda
*
Allah
durumu gibidir
bir tohumun
veren
yedi
başak
her
*
başağında
yüz
tohum
Allah
kat kat verir
kimseye
dilediği
Allah(ın)
(lutfu) geniştir
(O) bilendir
kimseler
infak eden
mallarını
yolunda
*
Allah
sonra
ardından
*
şeyleri
verdikleri
başa kakmayan
ve eziyet etmeyenlerin
*
vardır
ödülleri
katında
Rableri
yoktur
korku
onlara
ve onlar
*
üzülmeyeceklerdir
۞
bir söz (söylemek)
güzel
ve affetmek
iyidir
sadakadan
*
peşinden gelen
eziyet
Allah
zengindir
halimdir
Ey
kimseler
iman edenler
boşa çıkarmayın
*
sadakalarınızı
başa kakmakla
ve eziyet etmekle
gibi
infak eden
malını
gösteriş için
insanlara
inanmayan
*
Allah'a
ve gününe
ahiret
öylesinin durumu
benzer ki
şu kayaya
üzerinde bulunan
toprak
ona isabet etttiğinde
bir sağnak (yağmur)
onu bırakır
sert bir taş halinde
(Böyleleri) elde edemezler
*
hiçbir
şey
şeylerden
kazandıkları
Allah
doğru yola iletmez
*
toplumunu
kafirler