Sayfa
481
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
biri de (şudur)
O'nun ayetlerinden
sen
görürsün
toprağı
boynu bükük
zaman
döktüğümüz
onun üzerine
suyu
titreşir
ve kabarır
elbette
onu dirilten
*
diriltir
ölüleri de
elbette O
üzerine
her
şey
kadirdir
şüphesiz
doğruluktan sapanlar
*
hususunda
ayetlerimiz
gizli kalmazlar
*
bize
kimse mi?
atılan
içine
ateşin
daha iyidir
yoksa
kimse (mi?)
gelen
güvenle
günü
kıyamet
yapın
ne
diliyorsanız
elbette O
şeyleri
yaptıklarınızı
görmektedir
şüphesiz
onlar
inkar ettiler
Zikr'i (Kur'an'ı)
kendilerine gelen
*
halbuki o
bir Kitaptır
aziz
ona gelmez
*
boşa çıkaracak bir söz
önünden
*
*
ne de
arkasından
*
indirilmiştir
hüküm ve hikmet sahibinden
*
çok övülenden
değildir
söylenen
sana
başka bir şey
olandan
söylenmiş
*
elçilere
senden önceki
*
kuşkusuz
Rabbin
sahibi
bağışlama
ve sahibidir
azab
acı
ve eğer
biz onu yapsaydık
bir Kur'an
yabancı (dilde)
derlerdi ki
değil miydi?
açıklanmalı
onun ayetleri
yabancı söz mü?
arab olana
de ki
o
için
inananlar
bir yol göstericidir
ve (gönüllere) şifadır
gelince
inanmayanlara
*
vardır
onların kulaklarında
bir ağırlık
ve o
onlara
bir körlüktür
onlar
çağırılıyorlar
bir yerden
*
uzak
ve andolsun
biz vermiştik
Musa'ya
Kitabı
fakat ayrılığa düşülmüştü
onda
ve eğer olmasaydı
bir söz
geçmiş
Rabbinden
*
derhal hüküm verilirdi
aralarında
fakat onlar
içindedirler
bir kuşku
ondan
işkilli
kim
yaparsa
iyi iş
yararı kendisinedir;
ve kim
kötülük yaparsa
zararı kendisinedir
ve değildir
Rabbin
zulmedici
kullara
۞