Sayfa
50
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Elif Lâm Mîm
Allah (ki)
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
daima diridir
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir
indirdi
sana
Kitabı
hak ile
doğrulayıcı olarak
kendinden öncekini
*
*
ve indirmişti
Tevrat
ve İncil'i de
daha önce
*
yol gösterici olarak
insanlara
ve indirdi
Furkan'ı da
muhakkak ki
kimselere
inkar eden
ayetlerini
Allah'ın
onlara vardır
bir azab
çetin
Allah
daima üstündür
öc alandır
*
şüphesiz
Allah'a
gizli kalmaz
*
ona
hiçbir şey
yerde
*
ve gökte
*
*
O'dur
sizi şekillendiren
*
rahimlerde
*
gibi
dilediği
yoktur
tanrı
başka
O'ndan
azizdir
hüküm ve hikmet sahibidir
O
indirdi
*
sana
Kitabı
Onun
(bazı) ayetleri
muhkemdir (ki)
onlar
anasıdır
Kitabın
ve diğerleri de
müteşabihdir
olanlar
kalblerinde
*
*
eğrilik
ardına düşerler
olanlarının
müteşabih
onun
çıkarmak için
fitne
ve bulmak için
onun te'vilini
oysa
bilmez
onun te'vilini
başka kimse
Allah'tan
ileri gidenler
ilimde
*
derler
inandık
Ona
hepsi
katındandır
*
Rabbimiz
düşünüp öğüt almaz
*
başkası
sahiplerinden
sağduyu
Rabbimiz
eğriltme
*
kalblerimizi
sonra
bizi doğru yola ilettikten
*
ve ver
bize
katından
*
bir rahmet
kuşkusuz sen
yalnız sen
çok bağış yapansın
Rabbimiz
sen mutlaka
toplayacaksın
insanları
bir günde
asla şüphe olmayan
*
kendisinde
şüphesiz
Allah
dönmez
*
sözünden