Sayfa
523
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
işte böyle
gelmedi
*
onlara ki
onlardan önce
*
hiçbir
elçi
mutlaka
dediler
büyücüdür
veya
cinlenmiştir
tavsiye mi ettiler?
bunu
doğrusu
onlar
bir topluluktur
azgın
yüz çevir
onlardan
değilsin
sen
kınanacak
ama yine de hatırlat
çünkü
hatırlatmak
yararlıdır
inananlara
ve
ben yaratmadım
cinleri
ve insanları
dışında
bana kulluk etmeleri
ben istemiyorum
*
onlardan
hiçbir
rızık
ve
istemiyorum
beni beslemelerini
*
şüphesiz
Allah'tır
O
rızık veren
sahibi
kuvvet
sağlam
muhakkak
vardır
zulmedenlerin
bir (azab) payı
gibi
payı
arkadaşlarının
o halde
acele etmesinler
vay haline
kafirlerin
*
dolayı
günlerinden
uyarıldıkları
*
Sura 52, Et-Tûr (Tur)
andolsun Tur'a
ve Kitaba
satır satır yazılmış
ince deri üzerine
*
yayılmış
ve eve (Ka'be'ye)
bakımlı
ve tavana (göğe)
yükseltilmiş
ve denize
kaynatılmış
mutlaka
azabı
Rabbinin
vukubulacaktır
yoktur
ona
hiçbir şey
engel olacak
(o) gün
çalkanır;
gök
bir çalkalanış
yürür
dağlar
bir yürüyüş
vay haline
o gün
yalanlayanların
Onlar ki
içinde
*
batıl şeyler
oynayıp dururlar
o gün
kakılırlar
ateşine
*
cehennem
sürüklenerek
işte budur
ateş
olduğunuz
*
onu
yalanlamış