Sayfa
568
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoktur
onun için
bugün
burada
candan bir dost
ve yoktur
yiyecek
başka
irinden
*
onu yemez
*
başkası
hata işleyenlerden
hayır
yemin ederim
şeylere
gördükleriniz
ve şeylere
görmedikleriniz
*
şüphesiz o
elbette sözüdür
bir elçinin
değerli
ve değildir
O
sözü
bir şa'irin
az
ne de
inanıyorsunuz
ve değildir
sözü
bir kahinin
az
ne de
düşünüyorsunuz
indirilmiştir
tarafından
Rabbi
alemlerin
ve eğer
iftira etseydi
bize
bazı
laflar uydurup
elbette alırdık
onun
sağını
sonra
keserdik
onun
can damarını
olamazdı
sizden
hiçbir
kimse
ondan
engel
şüphesiz O
bir öğüttür
muttakiler için
ve elbette biz
elbette biliyoruz
muhakkak
içinizdeki
yalanlayıcıları
doğrusu o
elbette hasrettir
için
kafirler
ve şüphesiz O
muhakkak gerçektir
kesin
öyleyse tesbih et
adını
Rabbinin
ulu
Sura 70, El-Meâric (Mearic)
sordu
bir soran
azabı
vuku bulacak
kafirler için
yoktur
onu
def edecek
Allahtan
*
sahibi
yüksek makamların
çıkar
melekler
ve ruh
O'na
içinde
bir gün
olan
miktarı
elli
bin
yıl
şimdi sen sabret
bir sabırla
güzel
onlar
onu görüyor(lar)
uzak
biz ise onu görüyoruz
yakın
o gün
olur
gök
erimiş maden gibi
ve olur
dağlar
renkli yün gibi
ve
sormaz
dost
dostun halini