Sayfa
597
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 95, Et-Tîn (Tin)
incire andolsun
ve zeytine
ve dağına
sina
ve bu
Şehre (andolsun)
güvenli
andolsun
biz yarattık
insanı
en güzel
*
biçimde
sonra
onu çevirdik
aşağıların
aşağısına
yalnız hariç
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
onlar için vardır
bir mükafat
olmayan
kesintisi
nedir?
sana yalanlatan
bundan sonra
dini
değil midir?
Allah
en iyi hüküm vereni
hüküm verenlerin
Sura 96, El-Alak (Alak)
oku
adıyle
Rabbinin
yaratan
*
O yarattı
insanı
alaktan
*
oku
ve Rabbin
en büyük kerem sahibidir
O ki
öğretti
kalemle
öğretti
insana
şeyi
bilmediği
*
hayır
şüphesiz
insan
azar
için
kendini gördüğü
zengin (kendine yeterli)
şüphesiz
Rabbinedir
*
dönüş
gördün mü?
şu
men'edeni
bir kulu?
zaman
namaz kıldığı
gördün mü?
ya
olursa
üzerinde
doğru yol
yahut
emrederse
korunmayı
gördün mü?
ya
yalanlarsa?
ve yüz çevirirse?
bilmedi mi (o)?
*
muhakkak
Allah'ın
gördüğünü
hayır
eğer
bundan vazgeçmezse
*
mutlaka yakalarız
perçeminden
perçem(den)
yalancı
günahkar
o zaman çağırsın
meclisini
biz de çağıracağız
zebanileri
hayır
ona boyun eğme
*
secde et
ve yaklaş
۩