Sayfa
603
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 109, El-Kâfirûn (Kafirun)
de ki
ey
inkar edenler
ben ibadet etmem
*
şeye
sizin taptığınız
ve (etmezsiniz)
siz de
ibadeti
benim taptığıma
*
ve değil(im)
ben
ibadet eden
sizin taptıklarınıza
*
ve değilsiniz
siz de
ibadet eden
benim ibadet ettiğime
*
sizindir
sizin dininiz
ve benimdir
benim dinim
Sura 110, En-Nasr (Nasr)
zaman
geldiği
yardımı
Allah'ın
ve fetih
ve gördüğün (zaman)
insanların
girdiklerini
dinine
*
Allah'ın
dalga dalga
o halde tesbih et
överek
Rabbini
ve O'ndan mağfiret dile
çünkü O
tevbeyi kabul edendir
*
Sura 111, El-Mesed (Mesed (Tebbet))
kurusun
iki eli
Ebu
Leheb'in
zaten kurudu da
kurtaramadı
*
onu
malı
ve
kazandığı
girecektir
bir ateşe
alevli
*
ve karısı
hamalı
odun
boynunda
*
bir ip
hurma lifinden
*