Sayfa
61
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
de ki
inandık
Allah'a
şeye
indirilen
bize
ve şeye
indirilen
İbrahim'e
*
ve İsma'il'e
ve İshak'a
ve Ya'kub'a
ve sıbtlara
ve şeye
verilen
Musa'ya
ve Îsa'ya
ve peygamberlere
tarafından
Rableri
ayırım yapmayız
*
arasında
hiçbirinin
onlar
ve biz
O'na
teslim olanlarız
ve kim
ararsa
başka
İslam'dan
bir din
(bilsin ki) asla
(o din) kabul edilmeyecek
ondan
ve o
ahirette
*
kaybedenlerden olacaktır
*
nasıl
yol gösterir
Allah
bir topluma
inkar eden
sonra
İman ettikten
ve gördükten
gerçekten
Resul'ün
hak olduğunu
ve kendilerine geldikten
açık deliller
Allah
doğru yola iletmez
*
toplumu
zalim
işte
onların cezası
gerçekten
onların üzerine olmasıdır
la'neti
Allah'ın
ve meleklerin
ve insanların
hepsinin
ebedi kalacaklardır
O(la'net)in içinde
hafifletilmeyecek
*
onlardan
azab
ve onlara
*
fırsat verilmeyecektir
dışında
kimseler
tevbe eden
sonra
*
ondan
ve uslananlar
çünkü
Allah
çok bağışlayan
çok esirgeyendir
şüphesiz
onlar ki
inkar ettiler
sonra
inandıktan
sonra
arttı
inkarları
kabul edilmeyecektir
*
onların tevbeleri
ve işte
onlar
sapıkların ta kendileridir
şüphesiz
kimseler
inkar eden
ve ölenler
ve onlar
kafir olarak
kabul edilmeyecektir
*
hiçbirinden
*
dolusu
dünya
altın
ve olsa dahi
fidye vermiş
onu
işte
onlar için vardır
bir azab
acıklı
ve yoktur
onların
hiçbir
yardımcıları