Sayfa
66
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
o vakit
yüz tutmuştu
iki takım
sizden
korkup bozulmaya
*
halbuki Allah
kendilerinin dostu idi
Allah'a
*
dayansınlar
inananlar
nitekim
size yardım etmişti
Allah
Bedir'de
ve siz
zayıf durumdayken
O halde korkun
Allah'tan
umulur ki
şükredersiniz
O zaman
sen diyordun
mü'minlere
size yetmez mi?
*
size yardım etmesi
*
Rabbinizin
üç
bin
melek ile
*
indirilmiş
evet
eğer
sabrederseniz
ve korunursanız
üzerinize gelseler
onlar ansızın
*
şu (anda)
size yardım eder
Rabbiniz
beş
bin
melekle
*
nişanlı
onu yapmaz
*
Allah
ancak (yapar)
müjde olsun diye
size
ve güven bulsun diye
kalbleriniz
bununla
ve yoktur
yardım
ancak( vardır)
katında
*
Allah
daima galib
hüküm ve hikmet sahibi
kessin diye
bir kısmını
kimselerden
*
inkar eden(ler)
yahut
ve perişan etsin de
dönüp gitsinler diye
umutsuz olarak
yoktur
senin
o konuda
*
(yapacağın) bir şey
ya
(Allah) tevbelerini kabul eder
onların
ya da
onlara azab eder
şüphesiz onlar (diye)
zalimlerdir
ve Allah'ındır
olanlar
göklerde
*
ve olanlar
yerde
*
(O) bağışlar
kimseyi
dilediği
ve azabeder
dimseye
dilediği
Allah
çok bağışlayan
çok esirgeyendir
Ey
kimseler
inanan(lar)
yemeyin
*
riba
kat kat
arttırarak
ve korkun
Allah'tan
umulur ki
kurtuluşa erersiniz
ve sakının
ateşten
o ki
hazırlanmıştır
kafirler için
ve ita'at edin
Allah'a
ve Elçiye
umulur ki olursunuz
merhamet edilenlerden
۞