Ziyaretçi
Sayfa
7
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedik
inin
oradan
hepiniz
zaman
size  geldiği
benden
bir hidayet
kimler
uyarsa
benim hidayetime
artık yoktur
bir korku
onlara
ve olmazlar
onlar
üzülenlerden
ve kimseler
inkar eden
ve yalanlayan
ayetlerimizi
işte onlar
halkıdır
ateş
onlar
orada
ebedi kalacaklardır
ey oğulları
İsrail
hatırlayın
ni'metleri
o ki;
ni'metlendirdim
sizleri
ve tutun
bana verdiğiniz sözü
ben de tutayım
size verdiğim sözü
ve sadece benden
korkun
ve inanın
şeye
indirdiğim
doğrulayıcı olarak
bulunanı
sizin yanınızda
ve olmayın
*
ilk
inkar eden
onu
ve satmayın
*
benim ayetlerimi
bedele
azıcık
ve benden
sakının
ve katıştırmayın
*
gerçeği
batılla
ve gizlemeyin
hakkı
siz
bildiğiniz halde
ve kılın
namazı
ve verin
zekatı
ve ruku edin
beraber
rüku edenlerle
۞
emir mi ediyorsunuz
insanlara
iyiliği
unutuyorsunuz da
kendinizi
ve siz
okuduğunuz halde
Kitabı
hâlâ
aklınızı kullanmıyor musunuz?
yardım dileyin
sabırla
ve namazla
şüphesiz bu
ağır gelir
başkasına
saygı gösterenlerden
*
onlar ki
bilirler
şüphesiz onlar
kavuşacaklardır
Rablerine
ve gerçekten onlar
O'na
döneceklerdir
ey oğulları
İsrail
hatırlayın
ni'metimi
ki
ni'metlendirdim
sizi
ve şüphesiz
sizi üstün kıldım
üzerine
alemler
ve sakının
günden
cezalandırılmaz
*
hiç kimse
kimseden(günahından)
*
bir şey
kabul edilmez
*
kimseden
şefaat da
ve alınmaz
*
ondan
fidye de
ve yapılamaz
onlara
hiçbir yardım