Ziyaretçi
Sayfa
70
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sonra
indirdi
size
ardından
*
o üzüntünün
bir güven
bir uyku
bürüyen
bir kısmınızı
sizden
ve bir kısmınız da
doğrusu
kaygısına düşmüştü
kendi canlarının
bir zanda bulunuyorlar
Allah'a karşı
haksız
*
zannı (gibi)
cahiliyye
diyorlardı
var mı
bize
bu işten
*
hiçbir
şey
de ki
şüphesiz
iş
bütünüyle
Allah'a aittir
onlar gizliyorlar
içlerinde
*
şeyleri
açıklayamadıkları
*
sana
diyorlar ki
şayet
olsaydı
bize
bu işten
*
bir şey (fayda)
öldürülmezdik
*
burada
de ki
şayet
olsaydınız
evlerinizde dahi
*
mutlaka boylardı
olanlar
yazılmış
üzerine
öldürülme(si)
yatacakları yeri
*
ve denemesi içindir
Allah'ın
olanı
içinde
göğüsleriniz
ve açığa çıkarması içindir
olanı
içinde
kalbleriniz
Allah
bilir
özünü
göğüslerin
şüphesiz
kimseleri
yüz çevirip giden
içinizden
gün
karşılaştığı
iki topluluğun
şüphesiz
(yoldan) kaydırmak istemişti
şeytan
bazı
dolayı
yaptıkları işlerden
ama elbette
affetti
Allah
onları
şüphesiz
Allah
çok bağışlayandır
halimdir
Ey
kimseler
inananlar
olmayın
*
kimseler (gibi)
inkar eden(ler)
ve diyenler (gibi)
kardeşleri için
zaman
sefere çıktıkları
yeryüzünde
*
ya da
savaşa çıktıkları
*
eğer
olsalardı
bizim yanımızda
ölmezlerdi
*
ve öldürülmezlerdi
*
yapar
Allah
bu (düşünce ve sözlerini)
bir dert
kalblerinde
*
Allahtır
yaşatan
ve öldüren
Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
eğer
öldürülür
yolunda
*
Allah
ya da
ölürseniz
bağışlaması vardır
Allah'ın
*
ve rahmeti
daha hayırlıdır
şeylerden
onların topladıkları