Ziyaretçi
Sayfa
71
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
elbette
ölür
veya
öldürülürseniz
elbette
Allah'a
götürüleceksiniz
sebebiyle
rahmeti
Allah'ın
*
sen yumuşak davrandın
onlara
eğer
olsaydın
kaba
katı
yürekli
dağılır giderlerdi'
çevrenden
*
öyleyse affet
onları
ve mağfiret dile
onlar için
ve onlara danış
işini
*
zaman
karar verdiğin
dayan
Allah'a
*
elbette
Allah
sever
kendine dayanıp güvenenleri
eğer
size yardım ederse
Allah
artık yoktur
yenecek
sizi
ve eğer
sizi yüz üstü bırakırsa
kimdir
kimse
*
size yardım edebilecek
O'ndan sonra
*
ve Allah'a
*
dayansınlar
Mü'minler
ve değildir
olur şey
bir peygamberin
hiyanet etmesi
*
ve kim
hıyanet ederse
getirir
şeyi
hıyanet ettiği
günü
kıyamet
sonra
tastamam verilir
her
kişiye
ne ki
kazandı
ve onlar
hiçbir haksızlığa uğratılmazlar
*
hiç olur mu?
uyan
rızasına
Allah'ın
kimse gibi
uğrayan
hışmına
Allah'ın
*
ve yeri
cehennem (olan)
ne kötü
sonuçtur orası
O(insa)nlar
derece derecedirler
katında
Allah
Allah
görmektedir
şeyleri
onların yaptıkları
andolsun ki
lutufta bulundu
Allah
karşı
mü'minlere
göndermekle
*
kendilerine
bir elçi
kendi içlerinden
*
okuyan
onlara
(Allah'ın) ayetlerini
ve kendilerini yücelten
ve kendilerine öğreten
Kitap
ve hikmeti
bulunuyorlarken
*
daha önce
*
içinde
bir sapıklık
açık
için mi?
size geldiği
bir bela
doğrusu
onların başlarına getirdiğiniz halde
onun iki katını
dediniz
nereden (başımıza geldi)
bu
de ki
O (bela)
kendinizdendir
*
*
şüphesiz
Allah
üzerine
her
şey
kadirdir