Sayfa
72
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve şey
sizin başınıza gelen
gün
karşılaştığı
iki topluluğun
ancak izniyledir
Allah'ın
ve bilmesi içindir
inananları
ve bilmesi içindir
kimseleri
iki yüzlülük edenleri
dendiği halde
onlara
gelin
savaşın
yolunda
*
Allah
ya da
savunun
dediler
eğer
bilseydik
savaş (olacağını)
sizinle gelirdik
onlar
küfre
o gün
yakın idiler
ondan
imandan (çok)
söylüyorlar
ağızlarıyla
olmayanı
*
içinde
kalblerinin
halbuki Allah
çok iyi bilmektedir
şeyi
içlerinde sakladıkları
kimselere
diyen(lere)
kardeşleri için
(Savaştan geri kalıp) oturarak
eğer
bizim sözümüzü tutsalardı
öldürülmezlerdi
*
de ki
haydi savın
kendinizden
*
ölümü
eğer
iseniz
doğrulardan
sanma
*
kimseleri
öldürülenleri
yolunda
*
Allah
ölüler
bilakis
(onlar) diridirler
katında
Rableri
rızıklanmaktadırlar
sevinirler
şeylerden
kendilerine verdikleri
Allah'ın
lutfundan
*
ve müjdelemek isterler
kimselere
henüz yetişemeyen(lere)
*
kendilerine
arkalarından
*
korku olmadığına
*
onlara
onların
*
üzüntüye uğramayacaklarına
۞
müjdelerler (sevinirler)
ni'metini
Allah'ın
*
ve lutfunu
ve muhakkak
Allah'ın
zayi etmeyeceğini
*
ecrini
mü'minlerin
O(mü'mi)nler ki
çağrısına uydular
Allah'ın
ve Elçinin
sonra bile
*
ne ki
isabet etti
bir yara
onlar için vardır
güzel davrananlar
onlardan
ve korunanlar için
bir ecir
pek büyük
onlar ki
deyince
kendilerine
halk
elbette
(Düşman) İnsanlar
muhakkak
(ordu) toplamışlar
size karşı
onlardan korkun
(bu söz) onların artırdı
imanını
ve dediler ki
bize yeter
Allah
ve ne güzel
vekildir