Ziyaretçi
Sayfa
94
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
olmaz
eşit
yerlerinde oturanlar
inananlardan
*
dışında
sahipleri
özür
ve cihad edenler
yolunda
*
Allah
mallariyle
canlariyle
üstün kılmıştır
Allah
cihadedenleri
mallariyle
canlariyle
oturanlardan
*
derece bakımından
ve hepsine
va'detmiştir
Allah
güzellik
ve üstün kılmıştır
Allah
mücahidleri
oturanlardan
*
ecirle
çok daha büyük
yüksek dereceler
kendi katından
ve bağış
ve rahmet
Allah
*
bağışlayandır
esirgeyendir
şüphesiz
canlarını alırken
*
melekler
yazık eden kimselere
nefislerine
dediler
ne işte
idiniz
dediler
biz  aciz düşürülmüştük
*
yer yüzünde
*
(Melekler) dediler ki
değil miydi?
*
yeri
Allah'ın
geniş
göç edeydiniz
onda
işte onların
durağı
cehennemdir
ve ne kötü
bir gidiş yeridir
yalnız hariçtir
gerçekten zayıf
erkekler
*
ve kadınlar
ve çocuklar
gücü yetmeyenler
*
hiçbir çareye
ve (göç için) bulamayan
*
yol
işte
umulur
Allah'ın
affetmesi
*
onları
ve Allah
*
çok affedendir
çok bağışlayandır
۞
ve kim ki
göç eder
yolunda
*
Allah
bulur
yeryüzünde
*
gidecek
çok yer
ve bolluk
ve kim ki
çıkar
evinden
*
göç etmek amacıyle
Allah'a
*
ve Elçisine
sonra
kendisine yetişirse
ölüm
muhakkak
düşer
onun mükafatı
Allah'a
*
ve
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
ve zaman
sefere çıktığınız
yeryüzünde
*
yoktur
size
bir günah
kısaltmanızdan ötürü
*
namazdan
*
eğer
korkarsanız
size bir kötülük yapmalarından
*
kimselerin
inkar eden(lerin)
muhakkak ki
kafirler
sizin
*
düşmanınızdır
açık