Ziyaretçi
Sayfa
95
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve zaman
sen
içlerinde
kıldırdığın
onlara
namazı
namaza dursun
bir bölük
onlardan
seninle beraber
ve (yanlarına) alsınlar
silahlarını da
secde edince
*
geçsinler
arkanıza
*
bu kez gelsin
bölük
öteki
namaz kılmayan
*
ve namaz kılsınlar
seninle beraber
ve alsınlar
korunma(tedbir)lerini
ve silahlarını da
istediler ki
kimseler
inkar eden(ler)
keşke
siz gaflet etseniz de
silahlarınızdan
*
ve eşyanızdan
birden yapsalar
üzerinize
baskın
bir
bir günah yoktur
*
size
eğer
siz
*
zahmet çekerseniz
yağmurdan
*
ya da
olursanız
hasta
bırakmanızda
*
silahlarınızı
ama alın
korunma tedbirinizi
şüphesiz
Allah
hazırlamıştır
kafirlere
bir azab
alçaltıcı
zaman
bitirdiğiniz
namazı
anın
Allah'ı
ayakta
ve oturarak
ve üzerinde (uzanarak)
yanlarınız
zaman
güvene kavuştuğunuz
(tam) kılın
namazı
şüphesiz
namaz
üzerine
*
mü'minler
farz kılınmıştır
vakitli olarak
gevşeklik göstermeyin
*
takibetmekte
*
o topluluğu
eğer
siz
acı çekiyorsanuz
onlar da
acı çekmektedirler
gibi
sizin acı çektiğiniz
ve siz ummaktasınız
Allah'tan
*
şeyleri
onların ummayacakları
*
Alah
*
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
muhakkak biz
indirdik ki
sana
Kitabı
gerçek ile
hüküm veresin diye
arasında
insanlar
biçimde
sana gösterdiği
Allah'ın
olma
*
hainlerin
savunucusu